Ελάχιστοι υποψήφιοι περνάνε στις πρώτες επιλογές τους (Στατιστικά 2015)

Πίνακας με φθίνουσα σειρά του % ποσοστού  των υποψηφίων που πέρασαν στην 1η τους επιλογή
2015_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_90% ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) (1)

Πίνακας με φθίνουσα σειρά του % ποσοστού  των υποψηφίων που πέρασαν σε μια από τις 3 πρώτες  επιλογές
2015_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_90% ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)(123)

Τα παραπάνω δεδομένα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν στο διάλογο που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Παιδείας για την Παιδεία. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στους εισακτέους στην Τριτοβάθμια, όμως σε σχολές που σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι  αυτό που θέλουν πραγματικά οι υποψήφιοι.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον ποσοστό των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας που περνάνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια!
eisakteoigreu

Τα σχόλια είναι κλειστά.