Το 82% των υποψηφίων  από τα ΓΕΛ πέρασε στις 6 πρώτες επιλογές του.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Στις Πανελλαδικές 2021 το 82% των υποψηφίων  από τα ΓΕΛ πέρασε στις 6 πρώτες επιλογές και 2 στους 3 στις 3 πρώτες επιλογές. Μέχρι και το 2020 πριν την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης 2 στους 3 υποψηφίους πέρναγε στις 6 πρώτες επιλογές του. Επομένως δεν ευσταθεί το επιχείρημα  της Υπουργού Παιδείας κ. Κεραμέως για το 2ο Μηχανογραφικό  επειδή τάχα  στην Ελλάδα δεν σπουδάζουν αυτό που θέλουν . Το 2ο Μηχανογραφικό ήταν και είναι αχρείαστο και άδικο!

Σχολιάστε

13 + 18 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here