Κάνετε λάθος κ. Λιάκο: Δεν σπουδάζει μόνο το 5% αυτό που επιθυμεί.

O Α. Λιάκος, πρόεδρος της επιτροπής του Διαλόγου για την Παιδεία δήλωσε: “Το 95% των φοιτητών δεν σπουδάζουν αυτό που επιθυμούν” .Τα παρακάτω στοιχεία διαψεύδουν πλήρως τον κ. Λιάκο.
Πίνακας με φθίνουσα σειρά του % ποσοστού  των υποψηφίων που πέρασαν στην 1η τους επιλογή
2015_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_90% ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) (1)

Πίνακας με φθίνουσα σειρά του % ποσοστού  των υποψηφίων που πέρασαν σε μια από τις 3 πρώτες  επιλογές
2015_ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_90% ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)(123)
Αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του  επιλογή που είναι η Νομική Αθήνας και περάσει  στην 3η επιλογή του που είναι η Νομική Κομοτηνής δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει,
αν κάποιος δεν περάσει στην 1η  του επιλογή που είναι η Ιατρική Αθήνας  και περάσει στην 7η επιλογή που είναι η Ιατρική Αλεξανδρούπολης  δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει,
αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του  επιλογή  που είναι το Φυσικό Αθήνας και  περάσει στην 5η επιλογή που είναι  το Φυσικό Κρήτης δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει,
αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του επιλογή  που είναι η Φιλολογία Αθήνας και  περάσει στην 6η επιλογή που η  Φιλολογία Καλαμάτας δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει,
αν κάποιος δεν περάσει στην 1η του επιλογή  που είναι το τμήμα  Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και  περάσει στην 11η επιλογή που είναι  το τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τρίπολης  δεν σημαίνει ότι δεν σπουδάζει αυτό που θέλει…
Είναι πέρα για πέρα λάθος να καθορίζεται το αν κάποιος σπουδάζει αυτό που θέλει από το ποσοστό των επιτυχόντων που πέρασαν σε μια σχολή και την είχαν δηλώσει ως 1η προτίμηση.  
Σε πάρα πολλά ΤΕΙ  και σε κάποια απομακρυσμένα ΑΕΙ περνάνε πολλοί αλλά δεν πατάνε ποτέ. Παίρνουν μόνο το “πασο”! Είναι λάθος να ταυτίζομαι τους εισακτέους με αυτούς που σπουδάζουν. Αυτοί που σπουδάζουν είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που εισάγονται.