Πάνω από το Μ.Ο. της Ε.Ε. η δαπάνη της Ελλάδας για την Τριτοβάθμια Εκπ/ση

Στην Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ αναφέρεται:
Το 2013 η δημόσια δαπάνη της ΕE-28 για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6) αντιστοιχεί στο 16,1% της συνολικής της δημόσιας δαπάνης για εκπαίδευση. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα
κατέχει την 13η θέση με το σύνολο της δημόσιας δαπάνης για Τριτοβάθμια εκπαίδευση να αντιστοιχεί στο 19,9% της συνολικής της δημόσιας δαπάνης για εκπαίδευση, υπερέχουσα της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28 κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη (top 5) και με μέση τιμή 27,1% είναι η Φινλανδία (33,0%), η Πολωνία (26,7%), η Σλοβακία (25,3%), η Ρουμανία (25,2%) και η Ολλανδία (25,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τα χαμηλότερα ποσοστά του δείκτη (bottom 5) και με μέση τιμή 10,2%, στα οποία περιλαμβάνονται το Λουξεμβούργο (8,0%), η Ιταλία (9,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (9,4%), η Ιρλανδία (12,1%), και η Τσεχία (12,41%).

kanep-gesee-3thmia-2001-2013-gr-eu

Τα παραπάνω στοιχεία καταρρίπτουν το επιχείρημα ότι  η χαμηλή ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα οφείλεται στην υποχρηματοδότησή της   !