88,15% των Ημερησίων ΓΕΛ πέρασε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση !!!

88,15% των Ημερησίων ΓΕΛ πέρασε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι διαγωνίσθηκαν στα Ημ και Εσπ. ΓΕΛ 76302 και στα Ημ και Εσπ. ΕΠΑΛ 14.201 Δηλαδή ποσοστό 15,7%

Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε εισακτέους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κάτοικο !!!