ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. 2020 Β

ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τμήμα Α’ Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης

το αρχείο με τα ΔΙΕΚ

 
  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com