Μια ματιά στην Ελληνική εκπαίδευση.

Η πρόταση του Μαθηματικού Μιχάλη Αμοιραδάκη στο Διάλογο για την Παιδεία του Υπουργείου Παιδείας
πατήστε εδώ. Αξίζει να τη διαβάσετε!

Ας καταλήξουμε: Οι ερωτήσεις «για ποιο λόγο – και με ποιο τρόπο – σκεφτήκαμε την έννοια του ημιτόνου ή του λογαρίθμου;» ή «ποιος τρόπος ζωής, ποια ιστορική –κοινωνική – πολιτική πραγματικότητα ενέπνευσε τους αρχαίους Έλληνες κλασσικούς;» είναι κρίσιμες, η διερεύνησή τους είναι ενδιαφέρουσα για όλους και, πράγματι, συνιστά μόρφωση. Στον αντίποδα, η δυνατότητα να κάνουμε πολύπλοκες πράξεις με ημίτονα και λογάριθμους, ή να αναλύουμε πλήρως, συντακτικά και γραμματολογικά, τα αρχαία Ελληνικά ή Λατινικά κείμενα, αποτελούν εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητα, είναι άκρως ενδιαφέρουσες για λίγους, απολύτως καταπιεστικές και βασανιστικές για τους περισσότερους μαθητές. Και, πάντως, δεν αποτελούν ούτε αναγκαία, ούτε ικανή συνθήκη μόρφωσης των πάντων…

Το θέμα λοιπόν δεν είναι πώς θα αποσυνδέσουμε το Λύκειο από την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, αλλά πώς θα καταστήσουμε το Λύκειο ισχυρό, αξιόλογη και σημαντική βαθμίδα εκπαίδευσης, στη συνείδηση των μαθητών, των γονέων και ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας.

Τελαυταία τροποποίηση 17 Φεβρουαρίου, 2016 | 1η Δημοσίευση: 5 Φεβρουαρίου, 2016