Θα πέσουν οι βάσεις στο Νέο Λύκειο;

Διαβάζω σε διάφορες εφημερίδες ότι θα έχουμε πτώση των βάσεων 600 μορίων σε όλα τα πεδία, επειδή δεν θα μετράει ο προφορικός βαθμός. Με το παλιό σύστημα Η ΜΕΓΙΣΤΗ συνεισφορά των προφορικών βαθμών ήταν 600 μόρια αν:
1]είχαμε  σε όλα τα μαθήματα  προφορικά 2 τουλάχιστον  βαθμούς πάνω από τα γραπτά.
2]δεν είχαμε ποινή μορίων π.χ  υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που διεκδικούν σχολές του 3ου Πεδίου (Υγεία).
Υποψήφιος που το 2015 είχε τους παρακάτω βαθμούς συγκέντρωσε 18.766 και πέρασε στην Ιατρική Θεσσαλονίκης. Με το νέο σύστημα και την ίδια επίδοση συγκεντρώνει 18.643 μόρια. Τα προφορικά με το παλιό σύστημα του έδωσαν 306 επιπλέον μόρια. Η διαφορά είναι 18.766-18643=123 μόρια. Αν ληφθεί υπόψιν ότι αν διαβάζει κανείς σε 4 μαθήματα και όχι σε 6 θα έχει καλύτερη επίδοση, τότε υπάρχει πιθανότητα αντί για πολύ μικρή πτώση βάσεων να έχουμε αύξηση βάσεων τουλάχιστον για τις υψηλόβαθμες σχολές. Αν γράψει Νεοελληνική Γλώσσα 16.5 αντί για 15.5 τότε με το Νέο Λύκειο θα έχει 18.843 μόρια.
syn-proforikou1

Τελαυταία τροποποίηση 6 Μαρτίου, 2016 | 1η Δημοσίευση: 20 Φεβρουαρίου, 2016