ΤΕΙ Κρήτης : Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση

Το ΤΕΙ Κρήτης έχει ένα καταπληκτικό site! Μέσα από την πληθώρα των πληροφοριών που παρέχει υπάρχουν και παρουσιάσεις του ΤΕΙ. Αυτές μπορείτε να τις δείτε εδώ:
http://www.teicrete.gr/el/spoudes
http://www.teicrete.gr/el/newstudents
https://prezi.com/6b8ielqjhq4w/presentation/
Παρουσιάσεις των Τμημάτων:
http://www.slideshare.net/teicrete/tei-of-crete-presentation

Εικονική περιήγηση:
http://www.teicrete.gr/sites/default/files/tei_vtour/tei_vtour.html

Συγχαρητήρια για το καταπληκτικό site!