Τι πρέπει να προσέξετε στην προκήρυξη για την Αστυνομία

η Προκήρυξη

-Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 17-06-2016.
-Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρεις (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
-Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, σε συντρέχουσα περίπτωση, όπως κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Ολες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ.VI παραγρ. 4 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση, αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα). Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε όλους τους υποψηφίους/ες, αλλά σε όσους/ες επιθυμούν.
Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολής Ικάρων (Τμήματα Ιπταμένων), Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέσα στο χρόνο διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή αρμόδια Στρατιωτική Σχολή

γ. Αθλητική Δοκιμασία
Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες (άνδρες –γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

-Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).
-Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).
-οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
-Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα

2 σκέψεις στο “Τι πρέπει να προσέξετε στην προκήρυξη για την Αστυνομία

 1. Οι θέσεις για τους φετινούς υποψήφιους των επάλ (νέο σύστημα) πόσες είναι; Αναφέρει
  “Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί
  από υποψηφίους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.
  4186/2013 και απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ομάδα), της περίπτ.
  β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄
  κύκλου ημερησίων Σ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών
  Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009.
  β. Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (3%), ”

  αλλά και
  “Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, θα καλυφθεί από
  υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της
  Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.
  4186/2013 και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄ παρ.1
  του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και
  θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ
  ΕΞΕΣΑΤΕΙΣ)”

  • ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 5

   Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (3%),
   i) ποσοστό 90%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί ως εξής:
   1) ποσοστό 13,8%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες,
   κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α΄ ομάδα), της περίπτ. β παρ.
   1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου
   ημερησίων Σ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων
   κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009
   (ΜΕ ΕΞΕΣΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).
   2) το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από
   υποψηφίους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κλπ.(ΜΕ
   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Τα σχόλια είναι κλειστά.