Παιδαγωγική επάρκεια του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για το θέμα της αυτόματης αναγνώρισης της παιδαγωγικής επάρκειας των αποφοίτων της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη -τους αποφοίτους, τους φοιτητές, τις οικογένειές τους και όποιον άλλον εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης και δικαιωμάτων των κατόχων πτυχίου του Τμήματος με Κατεύθυνση Εκπαίδευσης ΑμΕΑ- ότι:

1) Το γεγονός ότι στο άρθρο 62 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4386/2016 δεν περιλαμβάνεται το Τμήμα μας σε αυτά των οποίων το πτυχίο προσφέρει αυτομάτως παιδαγωγική επάρκεια στους κατόχους του, δημιουργεί εύλογα προβληματισμό και ανησυχία. Σημειώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1844/26-08-2015 αναγνωρίζεται ότι οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης εκπαίδευσης ΑΜΕΑ του Τμήματός μας έχουν παιδαγωγική επάρκεια και στο μεταξύ δεν έχει διενεργηθεί κάποια συστηματική διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, που να δικαιολογεί αλλαγή απόφασης επί του θέματος από την πλευρά του Υπουργείου.

2) Με τη συνεργασία της πρυτανείας του ΠΑΜΑΚ, τη σύμπραξη όλων των δυνάμεων του Τμήματος και τις πρωτοβουλίες του προέδρου του, ως εκπροσώπου της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, έχει υλοποιηθεί μια σειρά ενεργειών που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν σύντομα σε ευνοϊκή ρύθμιση του ανωτέρω θέματος.
Συγκεκριμένα:
1. Έχουν σταλεί επίσημες ενημερωτικές επιστολές

– στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Φίλη
– στην Αναπληρώτρια Υπουργό κ. Αναγνωστοπούλου
– στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Παντή

2. Έχουν γίνει τηλεφωνικές συνομιλίες με παράγοντες (στελέχη και αρμοδίους υπαλλήλους) του Υπουργείου για σχετική ενημέρωση.

3. Έχει αξιοποιηθεί κάθε δυνατή ευκαιρία άτυπης πληροφόρησης των ιθυνόντων για το θέμα.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και σύσσωμο το προσωπικό του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εκφράζουν την ελπίδα πως το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας των αποφοίτων θα λυθεί σύντομα και θετικά. Ας μην υπάρχει καμιά αμφιβολία πως το ενδιαφέρον του Τμήματος για την επιτυχή και απρόσκοπτη επιστημονική και επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του είναι ισχυρό και συνεχές.

Εκ μέρους του προσωπικού του Τμήματος

Ο Πρόεδρος

Ι. Αγαλιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Leave a Comment

2 × 1 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here