Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες όπου οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών στην παιδεία!

η πλήρης έκθεση εδώ του ΟΟΣΑ

Greece
-Some 50% of 55-65 year-olds in Greece did not complete upper secondary education, compared to only 15% of 25-34 year-olds. Yet 25-34 year-olds perform as well in literacy as 55-65 year-olds.
-The share of adults in Greece who score at the highest levels of proficiency in literacy and numeracy is considerably smaller than the OECD average, while the proportion of adults with poor skills in literacy and numeracy is much larger than average.
-Greece is one of the few countries where women outperform men in literacy.
(Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες όπου οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών στην παιδεία)

 

oecd_logo

Τα σχόλια είναι κλειστά.