Σχολές του 2ου Πεδίου τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε χωρίς Μαθηματικά

Όσοι έχετε επιλέξει την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, 43 κοινές σχολές του 2ου & 3ου Πεδίου    μπορείτε να διεκδικήσετε επιλέγοντας ως 4ο μάθημα τα Μαθηματικά ή τη Βιολογία Κατεύθυνσης. Νομίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος είναι επιλέγοντας Βιολογία Κατεύθυνσης.
Οι συνολικές κοινές σχολές του 2ου & 3ου Πεδίου είναι 59.
Στην παρακάτω λίστα δεν έχουν συμπεριληφθεί κοινές σχολές του 2ου και 3ου Πεδίου που είναι κοινές και σε άλλα Πεδία (π.χ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής)

43 κοινές σχολές του 2ου & 3ου Πεδίου :
327-(ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα) (2&3)
277-(ΑΕΙ)-Βιολογίας Αθήνας (2&3)
279-(ΑΕΙ)-Βιολογίας Θεσσαλονίκης (2&3)
282-(ΑΕΙ)-Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) (2&3)
281-(ΑΕΙ)-Βιολογίας Πάτρας (2&3)
280-(ΑΕΙ)-Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων (2&3)
325-(ΑΕΙ)-Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα) (2&3)
284-(ΑΕΙ)-Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) (3&2)
273-(ΑΕΙ)-Γεωπονίας Θεσσαλονίκης (2&3)
360-(ΑΕΙ)-Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) (2&3)
274-(ΑΕΙ)-Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) (2&3)
212-(ΑΕΙ)-Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) (2,3)
275-(ΑΕΙ)-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (2,3)
271-(ΑΕΙ)-Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) (2&3)
324-(ΑΕΙ)-Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα) (2&3)
328-(ΑΕΙ)-Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΓΠΑ (Αθήνα) (2&3)
323-(ΑΕΙ)-Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα) (2&3)
250-(ΑΕΙ)-Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) (2,3)
290-(ΑΕΙ)-Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) (2,3)
276-(ΑΕΙ)-Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) (2,3)
369-(ΑΕΙ)-Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) (2&3)
263-(ΑΕΙ)-Χημείας Αθήνας (2,3)
265-(ΑΕΙ)-Χημείας Θεσσαλονίκης (2,3)
269-(ΑΕΙ)-Χημείας Ιωαννίνων (2,3)
270-(ΑΕΙ)-Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο) (2,3)
267-(ΑΕΙ)-Χημείας Πάτρας (2,3)
550-(ΤΕΙ)-Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) (2,3)
551-(ΤΕΙ)-Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) (2,3)
480-(ΤΕΙ)-Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Αθήνα) (2,3)
718-(ΤΕΙ)-Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Αθήνα) (2,3)
752-(ΤΕΙ)-Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα) (2,3)
739-(ΤΕΙ)-Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) (2,3)
716-(ΤΕΙ)-Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα) (2,3)
546-(ΤΕΙ)-Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) (2,3)
717-(ΤΕΙ)-Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσ/νίκη) (2,3)
515-(ΤΕΙ)-Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) (2,3)
758-(ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) (2&3)
557-(ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (2&3)
757-(ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα) (2&3)
759-(ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (2&3)
760-(ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (2&3)
761-(ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (2&3)
762-(ΤΕΙ)-Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (2&3)

pe17