Διάκριση για το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Μια πολύ σημαντική διάκριση πέτυχε το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, με την απονομή Έδρας Ζαν Μονέ (Jean Monnet) που είναι από τις υψηλότερες διακρίσεις της ΕΕ. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χρήστο Φραγκονικολόπουλο ο οποίος θα είναι και ο κάτοχος της Έδρας. Οι έδρες απονέμονται σε ακαδημαϊκούς με εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά θέματα με σημαντική εμπειρία και δημοσιεύσεις στον τομέα των ευρωπαϊκών θεμάτων.

Κερδίζοντας τη διάκριση αυτή, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας θα προχωρήσει σε μία σειρά καινοτόμων δραστηριοτήτων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία συμβάλλοντας στην ενημέρωση των επαγγελματιών, των πολιτών αλλά και στην προσπάθεια δημιουργίας συμπράξεων ακαδημαϊκού και δημόσιου τομέα, με γνώμονα πάντα τη βέλτιστη κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας. Για τα επόμενα τρία χρόνια, οπότε και το Τμήμα θα κατέχει την έδρα Jean Monnet θα αναπτύξει πρωτοπόρες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις σχετικές με το αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας.

Στόχος είναι η προώθηση της διδασκαλίας και της έρευνας και η ανάπτυξη δεξαμενών σκέψης σε θέματα κάλυψης των Ευρωπαϊκών θεμάτων. Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ πρωτοπορεί στον Τομέα αυτό, καθώς είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη, που προσφέρει σε μεταπτυχιακό επίπεδο την εξειδίκευση σε θέματα Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας. Η σημαντική αυτή επιτυχία αναδεικνύει το έργο που παράγεται στο Τμήμα αλλά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γεγονός που επικυρώνεται από διακρίσεις όπως η συγκεκριμένη.

Περισσότερες πληροφορίες http://www.jour.auth.gr/?p=6964 και

http://media.jour.auth.gr/european-journalism/