Οι δεξιότητες που ζητούνται σήμερα

Δεξιότητες που ζητούνται σήμερα

-Προφορική επικοινωνία
-Ομαδική εργασία
-Επιχειρηματική ετοιμότητα
-Ανάλυση και έρευνα για επίλυση προβλημάτων
-Λήψη πρωτοβουλιών
-Ενεργητικότητα
-Γραπτή επικοινωνία
-Σχεδιασμός και οργανωτικότητα
-Ευελιξία
-Διαχείριση χρόνου

wef-to10skills-2020

Τελαυταία τροποποίηση 17 Σεπτεμβρίου, 2017 | 1η Δημοσίευση: 4 Νοεμβρίου, 2016