Οι δεξιότητες που ζητούνται σήμερα

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Δεξιότητες που ζητούνται σήμερα

-Προφορική επικοινωνία
-Ομαδική εργασία
-Επιχειρηματική ετοιμότητα
-Ανάλυση και έρευνα για επίλυση προβλημάτων
-Λήψη πρωτοβουλιών
-Ενεργητικότητα
-Γραπτή επικοινωνία
-Σχεδιασμός και οργανωτικότητα
-Ευελιξία
-Διαχείριση χρόνου

wef-to10skills-2020