Ενημερωτικός Οδηγός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

πατήστε εδώ

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Επιστημονικό Πεδίο: 2ο
Βάση Τμήματος 2015: 12.902
Θέσεις εισακτέων: 140
Διάρκεια Φοίτησης: 10 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://www.icte.uowm.gr/
Καραμανλή & Λυγερής, 50100 Κοζάνη, τηλ.: 24610 56500

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Επιστημονικό Πεδίο: 2ο
Βάση Τμήματος 2015: 10.911
Θέσεις εισακτέων: 60
Διάρκεια Φοίτησης: 10 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://enveng.uowm.gr/
Κοζάνη, τηλ.: 2461056600

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Επιστημονικό Πεδίο: 2ο
Βάση Τμήματος 2015: 15.382
Θέσεις εισακτέων: 150
Διάρκεια Φοίτησης: 10 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://mech.uowm.gr/
Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100 Κοζάνη, τηλ.: 2461056600

Παιδαγωγική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημονικά Πεδία: 4ο
Βάση Τμήματος 2015: 13.438
Θέσεις εισακτέων: 160
Διάρκεια Φοίτησης: 8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://eled.uowm.gr/
3ο χιλ. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ.: 2385055000

Παιδαγωγική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Επιστημονικά Πεδία: 4ο
Βάση Τμήματος 2015: 12.525
Θέσεις εισακτέων: 170
Διάρκεια Φοίτησης: 8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://nured.uowm.gr/
3ο χιλ. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ.: 2385055100

Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Επιστημονικά Πεδία: Δεν εντάσσεται σεεπιστημονικό πεδίο,εισαγωγή με διενέργεια ειδικών εξετάσεων
Βάση Τμήματος 2015: – Θέσεις εισακτέων: 100
Διάρκεια Φοίτησης: 10 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
Ιστοσελίδα: http://www.eetf.uowm.gr/
3ο χιλ. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ.: 2385055250

Leave a Comment

five + 12 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here