Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης στο ΑΠΘ

Περιγραφή Προγράμματος
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο 2003-2004 με τη συνεργασία των Τμημάτων Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εξασφάλιση άρτιας επαγγελματικής εκπαίδευσης διερμηνέων και μεταφραστών σύγχρονων γλωσσών καθώς και η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της Μεταφρασεολογίας.

Διευθύνεται από Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους εκπροσώπους των πέντε συνεργαζόμενων τμημάτων, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα, διοικητικά και ακαδημαϊκά.

Διευθυντής του Προγράμματος είναι ο καθηγητής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σίμος Π. Γραμμενίδης.

Συντονίστρια της Κατεύθυνσης Διερμηνείας Συνεδρίων είναι η επίκουρη καθηγήτρια Ανθή Βηδενμάιερ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Στην ΕΔΕ συμμετέχουν επίσης οι:
Φωτεινή Αποστόλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αικατερίνη Νικολαΐδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τιτίκα Δημητρούλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ανθούλα Βηδενμάιερ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Δήμητρα Τσοκακτσίδου, Λέκτορας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ελένη Αραμπατζίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, Αλέξανδρος Τάντος, Λέκτορας του Τμήματος Φιλολογίας και ένας/μία εκρπόσωπος των φοιτητών.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών:

  • η κατεύθυνση Μετάφρασης και
  • η κατεύθυνση Διερμηνείας.

Η κατεύθυνση Μετάφρασης αποτελεί μέλος του Δικτύου ΕΜΤ (Ευρωπαϊκό Μάστερ στη Μετάφραση), το οποίο έχει συσταθεί από την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ιδιότητα του μέλους ισχύει για την περίοδο 2014 – 2019.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ λειτουργίας του Προγράμματος