Παγκόσμια διάκριση της Νομικής Σχολής στον Τελικό Γύρο του διεθνούς διαγωνισμού εικονικής δίκης ELSA.

Νέα παγκόσμια διάκριση της Νομικής Σχολής Αθηνών στον Τελικό Γύρο του διεθνούς πανεπιστημιακού διαγωνισμού εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC)

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι η Ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέκτησε την πρώτη θέση στον κόσμο για τη γραπτή επίδοσή της, λαμβάνοντας το Βραβείο Καλύτερου Τπομνήματος Εναγομένου (Award for Best Respondent Written Submission) στον Παγκόσμιο Σελικό Γύρο του διεθνούς διαγωνισμού εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC) ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 6-11 Ιουνίου 2017 στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στη Γενεύη.

Αναλυτικά εδώ