Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ

Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην πλειοψηφία των πρακτικών ασκήσεων, η εταιρεία αναλαμβάνει
πλήρως το κόστος. Με συστηματικό τρόπο, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δίνει τη δυνατότητα
σε εκατοντάδες φοιτητές από όλα τα Τμήματα να εργαστούν σε πραγματικό περιβάλλον σε εκατοντάδες
οργανισμούς και επιχειρήσεις. Επίσης, τo Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) είναι το μόνο τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου που έχει θεσπίσει υποχρεωτική πρακτική άσκηση κατά το τελευταίο έτος φοίτησης (σε αντίθεση με τον προαιρετικό χαρακτήρα που έχει η πρακτική άσκηση σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα). Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΕΤ περισσότερες από 500 εταιρείες και οργανισμοί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα δεν επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και το κόστος της πρακτικής άσκησης καλύπτεται από τις ίδιες τις εταιρείες/οργανισμούς. Μέσα από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, προσλαμβάνεται άμεσα από τις εταιρείες το 25 με 30% των φοιτητών κάθε
χρόνο, πριν ακόμη πάρουν το πτυχίο τους

πηγή: Endeavor