Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, έχοντας κλείσει
μόλις 7 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του, έχει αναπτύξει συνέργειες με επιχειρήσεις του χώρου, με στόχο την παραγωγή νέων, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων, που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, αξιοποιώντας παραδοσιακά προϊόντα και νέες τεχνικές, ή, όπως συχνά λέμε, “back to the future”. Επίσης, έχει αναπτύξει σειρά από υγιείς συνεργασίες με παραγωγικές μονάδες, που, όχι μόνο έχουν οδηγήσει σε υψηλή απασχολησιμότητα τους αποφοίτους του, αλλά έχουν παράξει θετικά αποτελέσματα και για τις ίδιες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Δίνει την ευκαιρία στους  φοιτητές να κάνουν πρακτική άσκηση στο δεύτερο έτος των σπουδών τους σε μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Επιπλέον, ασχολείται και με τη δημιουργία νέων προϊόντων διατροφής, τα οπoία προωθεί μέσω του διαγωνισμού ECOTROPHELIA σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο,  αποσπώντας αρκετές διακρίσεις. Τέλος, φέτος διοργανώνει και το Θερινό Σχολείο με θέμα «Μεσογειακά Τρόφιμα: Διατροφικά Οφέλη και Αξίες τους – MedFood2017»

πηγή: Endeavor