Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

το ΦΕΚ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ
-Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

-Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

-Μηχανολογίας
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

-Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Κομμωτικής Τέχνης

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ
-Διοίκησης και Οικονομίας
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
-Πληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
-Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ
-Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

-Μηχανολογίας
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων

-Πληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
-Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
-Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,Εγκαταστάσεων και Δικτύων
-Μηχανολογίας
Τεχνικός Οχημάτων

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Διοίκησης και Οικονομίας
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Μηχανολογίας
-Τεχνικός Οχημάτων
-Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και
-Κλιματισμού