Στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων

Στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων κατά ISCO 08

ISCO 08

 

Στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ 92

ΣΤΕΠ 92

 

Στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ 81

ΣΤΕΠ 81

 

Στατιστική ταξινόμηση επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ 71

ΣΤΕΠ 71