Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: πώς θα περάσει την “κοιλάδα του θανάτου”…

Άρθρο του κ. Γιώργου Κατσουράνη, Γενικού Διευθυντή του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη και Διευθυντή Οργανωσιακής Μάθησης του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Ξεκινώντας να μιλάμε για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τους τρόπους ενίσχυσής της, θα ήταν χρήσιμο να παραθέσουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία:

 • Το 85% των startups αποτυγχάνουν να περάσουν την «κοιλάδα του θανάτου», δηλ. να γίνουν βιώσιμες
 • Στην Ευρώπη των 26 εκ. ανέργων, μόλις το 37% των νέων δηλώνουν ότι προτιμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, έναντι του 60% σε ΗΠΑ και Κίνα. Και αυτό παρότι πάνω από 6 εκατ. επιχειρηματίες θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα 10 χρόνια!
 • Η Ελλάδα είναι φωτεινή εξαίρεση, καθώς παρά το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, που οδήγησε στη εξαφάνιση του 37% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων τα τελευταία 4 χρόνια, 50% δηλώνουν ότι προτιμούν την αυτοαπασχόληση, ενώ 31% αυτοαπασχολούνται ήδη, έναντι 15% στην ΕΕ.
 • Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει βελτιώσει σημαντικά κάποιες επιδόσεις της, όπως π.χ. το χρόνο που απαιτείται για την έναρξη μιας επιχείρησης, που έχει εξισωθεί με τον Μ.Ο. της Ε.Ε., υπάρχει σημαντική επιδείνωση στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων και των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η μέση καθυστέρηση πληρωμών από το ελληνικό δημόσιο το 2012 ήταν 114 ημέρες, όταν στην ΕΕ ήταν 28. Αυτό γίνεται πιο επικίνδυνο αν λάβουμε υπόψη ότι 1 στις 4 πτωχεύσεις στην ΕΕ οφείλεται στις καθυστερήσεις πληρωμών.

Η επόμενη στροφή πρέπει να βρει την Ευρώπη και την Ελλάδα να ενδυναμώνουν ενεργητικά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ως τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και προώθησης της καινοτομίας και της υγιούς ανταγωνιστικότητας.

Η Ευρώπη, μέσα από δράσεις όπως η «Επιχειρηματικότητα 2020» και την προσήλωσή της στις δράσεις που περιγράφηκαν το 2008 στο «Small Business Act», βάζει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αφαιρεί εμπόδια από την «κοιλάδα του θανάτου», για να κάνει το έδαφος περισσότερο προσβάσιμο και εύφορο.

Η Ελλάδα οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές της για να μπορέσει να ακολουθήσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Εξαιτίας μάλιστα του ποσοστού των αυτοαπασχολούμενων, η προσπάθεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει όλοι μας να κάνουμε σημαντικά βήματα μπροστά:

 • Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να σταματήσουμε τώρα να πιστεύουμε ότι για όλα φταίνε οι άλλοι (το κράτος, το ευρώ, οι τράπεζες, ο ανταγωνισμός, ο Θεός, ο καιρός…) και να εστιάσουμε σε μια προσπάθεια: ό,τι μπορούμε να επηρεάσουμε γύρω μας, να το κάνουμε καλύτερο, πιο παραγωγικό, πιο αποτελεσματικό, πιο προσανατολισμένο στον πελάτη, πιο εξωστρεφές, πιο ευπροσάρμοστο στις αλλαγές και εντέλει, πιο βιώσιμο.
 • Το κράτος να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον επιχειρηματία. Το να αυτοαπασχολείσαι δεν πρέπει να σε κατατάσσει αυτόματα ανάμεσα στους πιθανούς φοροφυγάδες.
 • Οι διαδικασίες και το νομικό πλαίσιο που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις  θα πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα
 • Οι Τράπεζες να στηρίζουμε και να χρηματοδοτούμε πιο ενεργητικά τις μικρές επιχειρήσεις και τις νέες, καινοτόμες ιδέες. Ίσως θα πρέπει και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρηματοδοτήσεις να αλλάξει, ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η ροή ρευστότητας προς τις μικρές επιχειρήσεις.
 • Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει έντονη παρουσία στην προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.  Πρωτοπόρος στην υποστήριξη και βασικός χρηματοδότης της πράσινης επιχειρηματικότητας μέσα από το Green Banking, έχει επίσης σημαντικό μερίδιο στην χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης που υλοποιούνται στη χώρα μας. Άλλωστε, με στόχο την υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ίδρυσε το 2013, Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητα Εξέλιξη Α.Ε.

Αξιοσημείωτη παρουσία έχει και στο χώρο της ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων μέσω των σχημάτων private equity και venture capital που συμμετέχει, όπως την Openfund Investments, την Piraeus Clean Energy LP, την Piraeus-TANEO Capital Fund, την PJ Tech Catalyst Fund και φυσικά, ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με σημαντικά επιχειρηματικά σχήματα, όπως το iqbility με τον Όμιλο Quest.

 • Να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα στους νέους, μέσα από παρεμβάσεις σε σχολεία, ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Τα media να υποστηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να προβάλλουν περισσότερο τις δράσεις τους και να συμβάλλουν έτσι ενεργά στην αναμόρφωση του χώρου
 • Να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανταλλαγή ποιοτικών υπηρεσιών, βέλτιστων πρακτικών, καινοτόμων ιδεών, κεφαλαίων, για να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα στη χώρα

Θα πρέπει, όμως και οι επιχειρηματίες ή οι επίδοξοι επιχειρηματίες να αναθεωρήσουν πολλές από τις υποθέσεις εργασίας που έχουν στο μυαλό τους:

 • να αντιληφθούν ότι η επιχειρηματικότητα χρειάζεται αφοσίωση και σχέδιο
 • να επενδύουν πραγματικό πάθος, ενέργεια και χρήματα στην ιδέα τους, πριν αναζητήσουν χρηματοδότηση από τρίτους
 • να σχεδιάζουν πιο ολοκληρωμένα το εγχείρημά τους από την αρχή, ώστε να αναλαμβάνουν λελογισμένο ρίσκο. Η σημασία ενός business plan είναι κομβική για να γνωρίζουν εάν το εγχείρημα θα πετύχει, πώς θα προσελκύσουν χρηματοδότη ή επενδυτή, τι θα προβάλλουν στον πελάτη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πάνω από το 60% όσων αποτυγχάνουν δεν έχουν δώσει το χρόνο που χρειάζεται για να φτιάξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
 • να αντιληφθούν ότι η επιχείρηση πρέπει να είναι ένα ανοικτό σύστημα σε απόλυτη επαφή με τους συμμέτοχους, την αγορά, τους πελάτες, την κοινωνία, το κράτος, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον παλμό και τις αλλαγές
 • να καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το νομικό πλαίσιο και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους συνεργάτες τους, ως μέσο προαγωγής του υγιούς ανταγωνισμού
 • να προάγουν την εταιρική υπευθυνότητα, ως ένα σημαντικό μέσο για την καθιέρωση νέων προτύπων και αρχών στην ελληνική κοινωνία.

Τέλος και ιδιαίτερα σημαντικό:

Στην επιχειρηματικότητα η πίστη στο εγχείρημα είναι από τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας. Η δουλειά όλων μας, κράτους, χρηματοδοτών, εκπαιδευτικού συστήματος, Μedia, πρέπει να είναι να τροφοδοτούμε ο καθένας από τη μεριά του αυτή την πίστη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ανθίζουν ιδέες και εγχειρήματα, ώστε να μπορούμε να προχωράμε μπροστά και να στηρίξουμε την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή