Η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση στην αναλογία αποφοίτων/φοιτητών

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΑΔΙΠ για το 2017 που δημοσιεύτηκε 21-9-2018 :

Αναλογία αποφοίτων/φοιτητών

Το 2016 (Σχήμα 17), στην αναλογία αποφοίτων/φοιτητών, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στο  σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με ποσοστό μόλις 9,32%, το οποίο απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό  μέσο όρο (23,96%). Τη δεύτερη δυσμενέστερη επίδοση εμφανίζει η Τουρκία (12%), ενώ στις  τελευταίες θέσεις βρίσκονται η ΠΓΔΜ (16,54%), η Νορβηγία (17,66%) και η Γερμανία (18,30%). Την  καλύτερη αναλογία απόφοιτων/φοιτητών στην Ευρώπη εμφανίζει η Σλοβενία (38,33%) και  ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα η Σλοβακία (33,64%), η Μάλτα (33,42%), το Ηνωμένο Βασίλειο  (31,60%) και η Γαλλία (31,16%).

ΑΔΙΠ

Σχόλιο του διαχειριστή:

Δηλαδή η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια πλανήτη σε ποσοστό εισακτέων και τελευταία σε ποσοστό αποφοίτων.