Η Ελλάδα δαπανά πάνω από τον Μέσο Όρο της Ε.Ε. για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

H Ελλάδα δαπανά συνολικά ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Παιδεία κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. 28 ενώ οι δαπάνα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΠΑΝΩ από μέσο όρο της Ε.Ε. 28 . Επομένως είναι μύθος υποχρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.