Μόνο το 45% των τμημάτων του 2ου ΕΠ ανήκουν μόνο στο 2ο ΕΠ

Για να διεκδικήσετε το 45% των τμημάτων που ανήκουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ) είναι απαραίτητα τα μαθήματα Ν. Γλώσσα +Φυσική+Χημεία+Μαθηματικά, το 33% μπορείτε να το διεκδικήσετε και με  μαθήματα Ν. Γλώσσα +Φυσική+Χημεία+Βιολογία (ΟΠ) και το 34% με μαθήματα Ν. Γλώσσα + Μαθηματικά+ΑΕΠΠ+ΑΟΘ. Αναζητήστε τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν και επιλέξετε την συνδυασμό μαθημάτων που σας συμφέρει.


Στατιστικά επιδόσεων στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα :