Βιβλίο για τα Τ.Ε.Ι. από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 15 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει τους οδηγούς σπουδών όλων των τμημάτων Τ.Ε.Ι. μέχρι το 2000

tei.pdf [850KB]

Σχολιάστε

thirteen − four =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here