4 επιλέον τμήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας!

Σύμφωνα με το Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας έχουμε τα εξής επιλέον τμήματα από το κείμενο της διαβούλευσης:
1]Λογοθεραπεία στην Λαμία
2]Ψυχολογία στο Βόλο
3]Το τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος με έδρα στη Λάρισα έσπασε σε δύο τμήματα: στο τμήμα Ενέργειας και στο τμήμα Περιβάλλοντος.
4]Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καρδίτσα

Η πρωταθλήτρια πλανήτη σε ποσοστό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η πτεωχευμένη Ελλάδα δημιουργεί σωρηδόν νέα τμήματα… .