Ακαδημαϊκή Συνεργασία ΕΜΠ με Columbia University

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.
Αναπτύσσεται η Ακαδημαϊκή Συνεργασία ΕΜΠ με Columbia University

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνεργασιών του ΕΜΠ με διεθνή Πανεπιστήμια που διακρίνονται στον τομέα των Μηχανικών ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής Γιάννης Γκόλιας συναντήθηκε την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Columbia University με τον Κοσμήτορα της Σχολής των Μηχανικών του Columbia Καθηγήτρια Mary Boyce και τον Αντιπρύτανη Εκπαίδευσης του Columbia Καθηγητή κ. Soulaymane Kachani. Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι δύο αναπληρώτριες Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών καθώς και οι απόφοιτοι του ΕΜΠ Καθηγητές στη Σχολή Μηχανικών του Columbia Ι. Κουγιουμτζόγλου και Χ. Παπαδημητρίου.

Μετά από αναλυτική συζήτηση, που έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα διαπιστώθηκε συνάφεια των παρεχόμενων μαθημάτων και διπλωμάτων στον τομέα των Μηχανικών μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε ότι παρέχονται οι δυνατότητες και επομένως επιβεβαιώθηκε η επιθυμία των δύο πλευρών να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την παροχή NTUA-Columbia University dual Integrated Master degree με την δυνατότητα οι φοιτητές του κάθε Πανεπιστημίου να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του 5ου έτους για το ενιαίο δίπλωμα σε μια σειρά ειδικότητας μηχανικού, στο άλλο Πανεπιστήμιο.

Αποφασίσθηκε επίσης η προώθηση των διαδικασιών για την παροχή NTUA-Columbia University dual Master degree, με την δυνατότητα οι φοιτητές του κάθε Πανεπιστημίου να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του δευτέρου έτους για επιλεγμένα υπάρχοντα ΔΠΜΣ στο άλλο Πανεπιστήμιο.

Μετά την επιβεβαίωση της επιθυμίας των δύο πλευρών για συνεργασία σύμφωνα με τα παραπάνω αποφασίσθηκε η σύσταση ομάδας συνεργασίας με μέλη και από τα δύο Πανεπιστήμια με αντικείμενο την εξέταση και διαχείριση όλων των θεμάτων που θα επιτρέψουν η συνεργασία αυτή να αρχίσει σε δώδεκα μήνες από την συνάντηση της 1ης Νοεμβρίου 2018.

πηγή: ΕΜΠ