Ιατροί και Νοσηλευτές στην Ελλάδα

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Ιατροί και Νοσηλευτές στην Ελλάδα
• Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2017) οι Έλληνες ιατροί όλων των ειδικοτήτων, είναι 70.964
• 8.187 είναι ειδικευόμενοι και
• 13.873 χωρίς ειδικότητα.
• Παράλληλα το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού είναι 36.602
• 1.256 ΠΕ Νοσηλευτές
• 18.001 ΤΕ Νοσηλευτές
• 14.975 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές

Ιατροί ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009:

 

 

Αναμονή στις Ιατρικές Ειδικότητες