Σε ποια πεδία Επιστημονικά Πεδία εντάσσονται τα νέα τμήματα στο Μηχανογραφικό του 2019 (ΦΕΚ)

Ένταξη των Τμημάτων του Παν/μίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Παν/μίου σε επιστημονικά πεδία

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4559/2018 (142 Α΄), με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έγινε η κατάταξη των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων στα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία (ΦΕΚ 115 Β΄/25-1-2019).

το ΦΕΚ

Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
α) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας (1ο ΕΠ),
β) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας (2ο & 3ο ΕΠ) και
γ) Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων (2ο ΕΠ),
όπως και των Τμημάτων του Ιόνιου Πανεπιστημίου
α) Εθνομουσικολογίας με έδρα την πόλη του Ληξουρίου ((1&2&3&4ο ΕΠ),
β) Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την πόλη της Λευκάδας (4ο ΕΠ) και
γ) Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας (4ο ΕΠ), καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

Στην παρακάτω λίστα υπάρχουν τμήματα που από ΤΕΙ έγιναν Πανεπιστήμια π.χ. Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Τμήμα/Πανεπιστήμιο/Επιστημονικά Πεδία/Έτη Σπουδών

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(2,3) -(4 έτη)
ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(2) -(4 έτη)
Γεωπονίας (ΑΡΤΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(2,3) -(5 έτη)
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2,3) -(5 έτη)
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΒΟΛΟΣ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1) -(4 έτη)
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) -ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.-(2,3) -(5 έτη)
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(5 έτη)
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(3) -(4 έτη)
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(3) -(4 έτη)
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(4) -(4 έτη)
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΘΗΒΑ) -ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.-(4) -(4 έτη)
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(4) -(4 έτη)
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(4) -(4 έτη)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(2,3) -(4 έτη)
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2,3) -(5 έτη)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2,3) -(5 έτη)
Κοινωνιολογίας (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(4) -(4 έτη)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΡΕΒΕΖΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(4) -(4 έτη)
Λογοθεραπείας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(3) – (ΕΜ: 14 /Συντ: 0 ) -(4 έτη)
Μαθηματικό (ΛΑΜΙΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(4 έτη)
Μουσικών Σπουδών (ΑΡΤΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1,2,3,4) – (ΕΜ: 17 /Συντ: ΝΑΙ ) -(5 έτη) –
Νοσηλευτικής (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(3) -(4 έτη)
Νοσηλευτικής (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(3) -(4 έτη)
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1,2,3,4) -(4 έτη)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(2,4) -(4 έτη)
Περιβάλλοντος (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(4 έτη)
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΜΦΙΣΣΑ) -ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.-(4) -(4 έτη)
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΑΡΤΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(2,4) -(4 έτη)
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (ΒΟΛΟΣ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(1) -(4 έτη)
Συστημάτων Ενέργειας (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(4 έτη)
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ -Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ-(1,2,4) -(4 έτη)
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ -Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ-(1,2,4) -(4 έτη)
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(2) -(4 έτη)
Φιλοσοφίας (ΑΘΗΝΑ) -ΕΚΠΑ-(1) -(4 έτη)
Φυσικό (ΛΑΜΙΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2) -(4 έτη)
Φυσικοθεραπείας (ΛΑΜΙΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(3) -(4 έτη)
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(1,4) -(4 έτη)
Ψηφιακών Συστημάτων (ΛΑΡΙΣΑ) -ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-(2,4) -(4 έτη)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (ΨΑΧΝΑ) -ΕΚΠΑ-(2) -(4 έτη)
Ψυχολογίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) -ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-(1) -(4 έτη)

Από το Ακαδημαικό Έτος 2019-2020 μετονομάζονται:
-το ΦΠΨ Ιωαννίνων σε Φιλοσοφίας
-το Πληροφορικής (Λαμία) σε Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

2 thoughts on “Σε ποια πεδία Επιστημονικά Πεδία εντάσσονται τα νέα τμήματα στο Μηχανογραφικό του 2019 (ΦΕΚ)

  1. Ξέρουμε αν το τμήμα περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) θα πάρει αντιστοιχία με το τμήμα περιβάλλοντος στην Λάρισα?

Comments are closed.