Χηµικοί Μηχανικοί

Last updated on February 9th, 2019 at 05:39 pm

Οι Χηµικοί Μηχανικοί έχουν κοινές δραστηριότητες µε τους Γεωπόνους, Χηµικούς, Μηχανικούς περιβάλλοντος και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Επίσης αν και δεν έχουν κοινές δραστηριότητες µε τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
υπάρχουν συγκρούσεις επειδή οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ασκούν και το επάγγελµα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Όσον αφορά τους αποφοίτους των ΤΕΙ δεν καταγράφονται αλληλοεπικαλύψεις.
Στην πράξη δεν υπάρχουν αντιθέσεις µε τους γεωπόνους ενώ µε τους Χηµικούς οι αντιθέσεις περιορίζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και των Χηµικών εργαστηρίων του ∆ηµοσίου όπου έχει γίνει αποδεκτή η ισοδυναµία των ειδικοτήτων.
Όσον αφορά την ισοδυναµία των ειδικοτήτων Χηµικών και Χηµικών Μηχανικών που ίσχυε στην τεχνική επίβλεψη λειτουργίας Χηµικών εγκαταστάσεων µε βάση το νόµο 3518/1928 αυτή τέθηκε σε αµφισβήτηση από το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την απόφαση 2834/2001 που συνεδρίασε για να δικάσει την αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων για την ακύρωση του Π∆ 274/1997.
Συµπερασµατικά επαγγελµατικά οι Χηµικοί Μηχανικοί έχουν κοινό πεδίο µε τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος και µε τους Μηχανολόγους Μηχανικούς. Προβλήµατα µε τις ειδικότητες των ΤΕΙ δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα αλλά θα πρέπει να γίνουν ενέργειες συνεργασίας στις κατευθύνσεις της φυτικής/ζωικής παραγωγής και της Τεχνολογίας πετρελαίου.

Αξίζει να διαβάσετε: Ten differences between chemistry and chemical engineering

chemical-engineering/careers/about-chemical-engineering

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com