Τα τμήματα ανά πεδίο στο Μηχανογραφικό 2019

Στα τμήματα του 2019 έχει ληφθεί υπόψη οι αλλαγές στο Παν. Ιωαννίνων, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο ΕΚΠΑ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο Παν. Θεσσαλίας και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ο σχετικός νόμος δεν έχει ακόμα ψηφιστεί)


Πως διαβάζονται οι παραπάνω πίνακες:
Στο Μηχανογραφικό 2019  το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.) έχει 143 Τμήματα από αυτά τα 46 είναι κοινά με το 2ο Ε.Π., οι 37 με το 3ο Ε.Π. και οι 56 με το 4ο Ε.Π. Τα κοινά τμήματα σε ΟΛΑ τα Ε.Π. είναι 37.

Επίσημη κατάταξη των νέων τμημάτων δεν έχει ακόμα γίνει για τα νεά τμήματα ΕΚΠΑ, Γεωπονικού, Θεσσαλίας και  Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας . Στα τμήματα του 2019 εχουν προστεθεί και τα 3 Μουσικά  τμήματα στα οποία ο νόμος προβλέπει: ” Η εισαγωγή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στο Τµήµα Εθνοµουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής γίνεται μόνο µέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).” To τμήμα Εθνοµουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου δεν θα είναι στο Μηχανογραφικό 2019.

Στα τμήματα του 2ου Ε.Π. πρέπει να προστεθεί ένα ακόμα Στρατιωτικό Τμήμα : “Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων θα δεχθεί εισακτέους. Άρα η ανωτέρω σχολή θα υπάρχει στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019.”