Αλλαγή στο ΔΜΣ των γυναικών του π.δ. 11/2014

Αλλαγή του π.δ. 11/2014

Με ΥΑ  αλλάξει το  π.δ. 11/2014 το ΔΜΣ για τις γυναίκες. Στην ΥΑ αναφέρεται :

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους
του/της σε μέτρα, όταν για μεν τους άνδρες βρίσκεται μεταξύ 19 και 27 kg/m2, για δε τις γυναίκες, μεταξύ 18 και 25 kg/m2 (μέχρι τώρα ήταν 26kg/m2 )

3 σκέψεις στο “Αλλαγή στο ΔΜΣ των γυναικών του π.δ. 11/2014

 1. Αγαπητέ κύριε το “κλειδί” στο ΔΜΣ γυναικών τόσο στις Στρατιωτικές σχολές όσο και στις Σχολές ΣΑ είναι το ύψος των γυναικών που είναι 1,60μ. και 1,70μ. αντίστοιχα. Όπως σας γράψαμε παραπάνω ο ΔΜΣ γυναικών 18-25 ίσχυε και πριν τις τροποποιήσεις του ΠΔ. Αν ανατρέξετε στην περσινή, προπέρσινη κ.λπ. προκήρυξη της Αστυνομίας πάντα αναγράφεται το 18-26. Φέτος έχουν κάνει λάθος και πιστεύω σύντομα θα διορθωθεί. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι στην φετινή προκήρυξη της Πυροσβεστικής αναγράφεται:

  Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ).
  Ως ΔΜΣ νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.
  Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ΔΜΣ μεταξύ 19 – 27.
  Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν ΔΜΣ μεταξύ 18 – 26.
  Παράδειγμα 1: Υποψήφιος με ύψος 1,72 μέτρα και βάρος 85 κιλά έχει ΔΜΣ: 85 / (1,72 x 1,72) = 28,73 (εκτός ορίων).
  Παράδειγμα 2: Υποψήφια με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 68 κιλά έχει ΔΜΣ: 68 / (1,75 x 1,75) = 22,20 (εντός ορίων).
  Περισσότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της προκήρυξης.

  Την τροποποίηση του ΠΔ την έχουμε αναρτήσει και εμείς εδώ: https://staratalogia.blogspot.com/2019/05/112014.html, αλλά δεν φορά το 18-25, διότι ΠΡΟΥΠΗΡΧΕ της τροποποίησης.

 2. Θα το ξαναπούμε: Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 11 του 2014 (ΦΕΚ Α’ 17/2014) αφορά: «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». Επομένως για τις Στρατιωτικές Σχολές και ΜΟΝΟ, το ύψος των γυναικών είναι 1,60 μ. (ενώ των ανδρών 1,70 μ.) και ο ΔΜΣ 18-25. Επίσης ο ΔΜΣ γυναικών 18-25 ίσχυε και πριν τις τροποποιήσεις. Για τις Σχολές ΣΑ (ΕΛ.ΑΣ. – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ) ισχύει για γυναίκες ύψος 1,70 μ. (όσο και οι άνδρες) και ο ΔΜΣ γυναικών είναι 18-26. Παρακαλούμε για την ΣΩΣΤΗ ενημέρωσή σας.

  • το ΠΔ ΔΕΝ ισχύει μόνο για το Στρατό . Προκήρυξη της αστυνομίας αναφέρει: ” Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.” Το ΠΔ 11/2014 τροποποιήθηκε 19/4/2019 http://sep4u.gr/fek/fek_2019_1360b.pdf.

Τα σχόλια είναι κλειστά.