Θέση του ΑΠΘ στο σύνολο και στα επιστημονικά πεδία Επιστημών Υπολογιστών και Μηχανικών στην Κατάταξη της USNews (USNews Rankings)

Θέση του ΑΠΘ στο σύνολο και στα επιστημονικά πεδία Επιστημών Υπολογιστών (Computer Science) και Μηχανικών (Engineering) στην Κατάταξη της USNews (USNews Rankings)

Mε βάση τις κατατάξεις της US News το 2019 (2019 USNews Education University Rankings) το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βρίσκεται στη θέση 347 (ισοψηφώντας με άλλα) στα καλύτερα διεθνή πανεπιστήμια, ενώ οι επιδόσεις του στην επιστήμη υπολογιστών (Computer Science) το φέρνουν στην θέση 181 (ισοψηφώντας με άλλα) και στις Επιστήμες των Μηχανικών (Engineering) στη θέση 152 (ισοψηφώντας με άλλα):

https://www.usnews.com/edu…/best-global-universities/search…