Το ΕΚΠΑ μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επίδραση και στα 100 σημαντικότερα Πανεπιστήμια στον αγώνα για την μείωση των ανισοτήτων στην Εκπαίδευση

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019

Πριν από μερικές ώρες ο έγκριτος φορέας Times Higher Education του Elsevierδημοσίευσεγια πρώτη φοράμια διαφορετική αλλά και πολύ σημαντική παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων, με τον τίτλο THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή  αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους – δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη συνολική του επίδοση κατατάσσεται στις θέσεις 201-300μεταξύ των μόλις 450 Πανεπιστημίων από 76 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση της κατάταξης.

Όπως καταγράφεται στην ενημερωτική επιστολή της TIMES HIGHER EDUCATION προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ, «.. η συμπερίληψή σας σε αυτή την κατάταξη είναι από μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα και κατατάσσει το ίδρυμά σας ως παγκόσμια πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας, όχι μόνο στην υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και την έμπρακτη ενσωμάτωση τους στις εσωτερικές σας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, μέσω της παροχής επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές σας.

Οι στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), που έχει διατυπώσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι συνολικά δεκαπέντε (15) και μπορείτε να τους μελετήσετε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Στην πρώτη αυτή κατάταξη η TIMES HIGHER EDUCATION περιέλαβε και αποτίμησε τους έντεκα από τους δεκαπέντε δείκτες και πιο συγκεκριμένα τους εξής:

SDG3: Καλή Υγεία και Ευεξία

SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση

SDG5: Ισότητα των φύλων

SDG8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

SDG9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

SDG10: Μείωση των Ανισοτήτων

SDG11: Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες

SDG12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

SDG13: Δράση για το Κλίμα

SDG16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυρά Ιδρύματα

SDG17: Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπως φαίνεται στον πίνακα 1, αξιολογήθηκε κατόπιν δήλωσης του, σε πέντε από τους έντεκα στόχους, και η βαθμολογία που έλαβε του έδωσε μια θέση μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων με τη σημαντικότερη θετική οικονομική και κοινωνική επίδραση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Πανεπιστήμιο έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.α) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης κάθε Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθεί θα έπρεπε να υποβάλλει στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους έντεκα στόχους, με υποχρεωτικό στόχο τον SDG17 -Σύμπραξη  και  συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων.

Στη συγκεκριμένη κατάταξη έχουν συμπεριληφθεί άλλα δύο Ελληνικά Πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 201-300 και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στη θέση 301+.

Η συγκεκριμένη επιτυχία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκει σε όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται άοκνα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σημαντική αποτελεσματικότητα, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι απόρροια της δικής του δουλειάς.

Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη δεν στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες έρευνας και στη μέτρηση ετεροαναφορών. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι το Πανεπιστήμιο μας εφαρμόζει ορθές και αποτελεσματικές πολιτικές που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη με συνεχή προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων, ενίσχυση της θέσης της γυναίκας, βελτίωση της υγείας των συνανθρώπων μας, παροχή ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και σε όλο τον πληθυσμό.

 

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ

Α/Α SDGS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Σύνολο Παν/μίων
1. SDG3: ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ. 201-300 420
2. SDG4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ. 101-200 450
3. SDG5: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 101-200 300
4. SDG10: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

 

ΑΠΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. = 100 275
5. SDG17: ΣΥΜΠΡΑΞΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 301+ 450