Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Σας γνωστοποιούμε ότι:
– στο ΦΕΚ Β΄ 2629/28-06-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 100526/Δ2/21-06-2019 Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου»
– στο ΦΕΚ Β΄ 3022/26-07-2019 δημοσιεύτηκε διόρθωση σφάλματος στην ανωτέρω Υ.Α.
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω ΦΕΚ

fek_2019_2629b

fek_2019_3022b