Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Σας γνωστοποιούμε ότι:
– στο ΦΕΚ Β΄ 2629/28-06-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 100526/Δ2/21-06-2019 Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου»
– στο ΦΕΚ Β΄ 3022/26-07-2019 δημοσιεύτηκε διόρθωση σφάλματος στην ανωτέρω Υ.Α.
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω ΦΕΚ

fek_2019_2629b

fek_2019_3022b

Σχολιάστε

12 − five =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here