Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου & Εσπερινού Γυμνασίου

  • Θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_2265b.pdf (109 kB)

Οι αλλαγές: Στη Α γυμνασίου οι ώρες Πληροφορικής γίνονται 2 από 1 και ώρες Οικιακής Οικονομίας στην Α Γυμνασίου από 2 γίνονται 1.