Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου & Εσπερινού Γυμνασίου

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

  • Θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_2265b.pdf (109 kB)

Οι αλλαγές: Στη Α γυμνασίου οι ώρες Πληροφορικής γίνονται 2 από 1 και ώρες Οικιακής Οικονομίας στην Α Γυμνασίου από 2 γίνονται 1.

Σχολιάστε

twenty − twenty =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here