Σχεδόν το 100% των μαθημάτων γίνονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία – Εντυπωσιακή η ανταπόκριση φοιτητών και διδασκόντων

Θεσσαλονίκη, Τρίτη,  31 Μαρτίου 2020

Σχεδόν στο 100% έχει φτάσει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το ποσοστό διδασκαλίας μαθημάτων με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, «από την πρώτη στιγμή καταγράφεται εντυπωσιακή ανταπόκριση στα νέα δεδομένα και από τους φοιτητές και από τους διδάσκοντες, οι οποίοι ξεπερνώντας όποιες τεχνικές αδυναμίες εμφανίστηκαν, έδωσαν από την αρχή τον καλύτερο εαυτό τους για να μην χαθεί ούτε ώρα από το πρόγραμμα του εξαμήνου. Για να επιτύχουν το στόχο τους χρησιμοποιούν κυρίως δύο βασικές πλατφόρμες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Google Meet και το Zoom».

Ο ίδιος, μάλιστα, τονίζει ότι «υπάρχουν προτάσεις τα μαθήματα να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια ορισμένων ημερών από τις διακοπές του Πάσχα, ώστε να αναπληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ώρες που χάθηκαν μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το θέμα θα συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου». Αναλυτικά η κατάσταση στα οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως εξής:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Στο εαρινό εξάμηνο του 2019-2020, στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διδάσκονται συνολικά 47 μαθήματα. Από αυτά και τα 47 (40 μαθήματα, 3 εργαστήρια, 4 φροντιστήρια) προσφέρονται αυτήν τη στιγμή με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου είχαν ήδη διδαχθεί 42 από τα 47 μαθήματα, ποσοστό 89,4%, ενώ από σήμερα Τρίτη το ποσοστό διδασκαλίας έχει φτάσει το 100%.

Επίσης, από σήμερα το 100% των μεταπτυχιακών του Τμήματος διδάσκεται εξ αποστάσεως. Ειδικότερα, από τα 7 μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη μέχρι χθες είχε διδαχθεί το 57% και από σήμερα το σύνολο. Από τα 8 μαθήματα του ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά μέχρι χθες το 50% και από σήμερα το 100% και τέλος από τα 7 μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένα Οικονομικά, μέχρι χθες είχε διδαχθεί το 57% των μαθημάτων εξ αποστάσεως και από σήμερα 31 Μαρτίου το ποσοστό έχει φτάσει το 100%.

 

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) από τις 23/3/2020 έχουν ξεκινήσει τα 2/3 των μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου να διδάσκονται εξ αποστάσεως και από τις 26/3/2020 το 100% των μαθημάτων. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είχαν αρχίσει νωρίτερα και συστηματικά από 23/3/2020.

Όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος ΒΣΑΣ έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους με διαλέξεις σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Google meet) και σε συνδυασμό με την ασύγχρονη διδασκαλία μέσω Compus. Οι διδάσκοντες κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλύπτοντας όσο μπορούν την ύλη με παροχή επιπρόσθετου υλικού, εκτός εγχειριδίου, μέχρις ότου επιλυθεί το ζήτημα αυτό κεντρικά.

 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων όλα τα προπτυχιακά και όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Επιπλέον, στο σύστημα Compus έχουν αναρτηθεί και τα 64 προπτυχιακά μαθήματα, το σύνολο των οποίων μπορούν να διδαχθούν διαδικτυακά. Ο μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός φοιτητών που μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα είναι 5.780.

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα 5 μαθήματα του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση άρχισαν από τις 27/3, τα 6 του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από τις 28/3, τα 4 του ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων από τις 26/3, τα 9 του ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων από τις 27/3, τα 4 του ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις 26/3. Από τα 13 μαθήματα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ- Μεταπτυχιακό στη ν Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ τα 7 μαθήματα έχουν αρχίσει ήδη ενώ τα υπόλοιπα 6 αρχίζουν τις επόμενες δύο ημέρες. Τέλος και τα 5 μαθήματα του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα- MIS, άρχισαν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από χθες.

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέχρι τις 29 Μαρτίου 2020 τα μισά από τα εαρινά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και τα μισά εαρινά μαθήματα των τριών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος (ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση») έχουν διδαχθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Compus.

Από σήμερα 30 Μαρτίου 2020, όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και όλα τα μαθήματα των Μεταπτυχιακών διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και τα μαθήματα αναρτώνται στην ίδια πλατφόρμα.

 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το 97% των μαθημάτων (57 στα 59) διεξάγεται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ τα υπόλοιπα δύο μαθήματα δεν πραγματοποιούνται λόγω ασθενείας διδασκόντων.

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως διεξάγονται τα μαθήματα ως εξής: στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική το 94% των μαθημάτων (15/16), στο  ΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική διεξάγεται το 100% των μαθημάτων (8/8) και τέλος στο ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων διεξάγεται το 100% των μαθημάτων (4/4).

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δεδομένης της απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ώστε τα μαθήματα να αρχίσουν να διεξάγονται εξ αποστάσεως σε κάθε περίπτωση από τις 26.3 και μετά, ελήφθη πρόνοια ώστε να αρχίσει η διδασκαλία όλων των μαθημάτων εξ αποστάσεως από την ημέρα αυτή, τηρώντας παράλληλα το εγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος (τυχόν αναγκαίες αναπληρώσεις θα προγραμματιστούν εν ευθέτω χρόνω). Υπήρξε ένας αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων (περίπου το 1/3) των οποίων η εξ αποστάσεως διδασκαλία ξεκίνησε από 23.3.2020. Σημειώνεται ότι ως προς τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) η εξ αποστάσεως διδασκαλία είχε αρχίσει από τις 19.3.2020 με δύο μαθήματα και συνεχίζεται έκτοτε εκτεινόμενη σταδιακά στο σύνολο των μαθημάτων.

 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής δεν υπάρχουν μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται με μέθοδο τηλεκπαίδευσης. Ακόμη και τα εργαστηριακά μαθήματα τροποποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να διδάσκονται εξ αποστάσεως.

Από χθες το σύνολο των 45 προπτυχιακών και των 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων, δηλαδή το 100%, πραγματοποιείται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης από τα 310 προσφερόμενα μαθήματα στα οποία υπάρχουν δηλώσεις φοιτητών, τα 298 πραγματοποιούνται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Είναι εντυπωσιακό ότι πραγματοποιείται τόσο μεγάλος αριθμός μαθημάτων, καθώς ο εξοπλισμός που χρειάζεται για μια αξιοπρεπή πραγματοποίηση ατομικών μουσικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών.

Για τα υπόλοιπα δώδεκα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται είναι απολύτως απαραίτητη η διά ζώσης και ταυτόχρονη παρουσία φοιτητών και διδασκόντων, τόσο κατά τη διδασκαλία και την εξέταση, όσο και κατά την προετοιμασία των φοιτητών. Πρόκειται για τα μαθήματα Ειδίκευση Κρουστά, Ζητήματα Αυτοσχεδιασμού, Μουσική Δωματίου, Ορχήστρα, Παραστατική Συνόλων, Πιανιστική Συνοδεία, Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής, Σύνολα Τζαζ, Σύνολα Βιολοντσέλων, Φωνητικό Εργαστήριο, Τεχνικές όμποε – φαγκότου, Ψηφιακή Επεξεργασία Παρτιτούρας. Για τα μαθήματα αυτά θα υπάρξει μέριμνα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες υγιεινής και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, να διδαχθούν και να εξεταστούν από τη στιγμή της άρσης των απαγορευτικών μέτρων, με σκοπό να μη χαθεί το τρέχον εξάμηνο.

Πηγή: https://www.uom.gr/

Leave a Comment

two × one =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here