Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ για την δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως εξετάσεων

31/1/2024
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών συνεδρίασε διευρυμένη, με τη συμμετοχή
όλων των μελών ΔΕΠ, την Τετάρτη 31/1/2024, συζήτησε εκτενώς την πορεία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων προηγούμενων αποφάσεων της Κοσμητείας
(14/1/2024) και της Γενικής Συνέλευσης (22/1/2024) και λαμβάνοντας υπόψη i) την εγκύκλιο του
ΥΠΑΙΘΑ (25/1/2024) και ii) την απόφαση της Συγκλήτου ΕΜΠ (29/1/2024), κατέληξε στην
παρακάτω απόφαση:
 Η δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως εξετάσεων, με τρόπο που να διασφαλίζεται το
αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν είναι δυνατή σε όλα τα μαθήματα. Αυτό προκύπτει με βάση
i) την εμπειρία από την διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων κατά την περίοδο της
πανδημίας, ii) την ελεύθερη πρόσβαση σε νέα λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT),
iii) την έλλειψη των κατάλληλων λογισμικών για την επαρκή επιτήρηση των εξεταζόμενων και
τους περιορισμούς που θέτει η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και iv) τα
ανεπαρκή ατομικά τεχνικά μέσα που διαθέτουν οι διδάσκοντες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση
στα γραφεία τους και στις τεχνικές υποδομές του ιδρύματος. Η εξέταση των μαθημάτων αυτών
θα γίνει, όπως προβλέπεται, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 Μαθήματα μικρών ακροατηρίων, στα οποία η τελική εξέταση είναι συμπληρωματική της
συνολικής αξιολόγησης, καθώς και μαθήματα στα οποία η τελική αξιολόγηση γίνεται μέσω
απαλλακτικών εργασιών ή θεμάτων, θα εξεταστούν εξ αποστάσεως στο διάστημα 2-9/2/2024,
σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί άμεσα.
 Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί θα γίνει εξ αποστάσεως
 Η εξέταση των φοιτητών Erasmus που παρακολούθησαν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα
γίνει εξ αποστάσεως
 Η επί πτυχίω εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιηθεί μόλις αποκατασταθεί η ομαλή
λειτουργία της σχολής.
Το εαρινό εξάμηνο θα αρχίσει στις 12/2/2024, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Αν η
πρόσβαση στη Σχολή δεν είναι δυνατή, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως ενώ
οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν όταν η Σχολή επανέλθει σε πλήρη λειτουργία.
Σημειώνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης των
φοιτητών μας και επιλέγεται μόνο ως έσχατη λύση όταν είναι αδύνατη η φυσική παρουσία
διδασκόντων και διδασκομένων στις αίθουσες, όπως τώρα με τις καταλήψεις.
Η ΓΣ επισημαίνει εμφατικά και με ιδιαίτερη ανησυχία το οριακό σημείο στο οποίο έχουν περιέλθει
τα εργαστήρια της Σχολής, λόγω των παρατεταμένων καταλήψεων. Η ερευνητική
δραστηριότητα που έχει σταματήσει επί 3 εβδομάδες έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, στην εξέλιξη ερευνητικών έργων, στην ασφάλεια των
εργαστηριακών χώρων, στην προστασία της ερευνητικής υποδομής της σχολής αλλά και στην
εκπαιδευτική διαδικασία διότι δεν εκτελούνται διπλωματικές εργασίες των φοιτητών μας.