Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ : Γιατί λέμε όχι στις εξετάσεις με διαδικτυακά μέσα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

H Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής με ομόφωνη απόφαση της υπ’αριθ. 445/29.1.24 συνεδρίασης της, δηλώνει οτι είναι αδύνατη η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων των φοιτητών που διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου.

Τονίζουμε πως δεν υπάρχει κανείς γνωστός τρόπος να εγγυηθεί ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το αδιάβλητο των εξετάσεων από απόσταση.

Στα ανωτέρω συμπεράσματα οδηγούμαστε λόγω:

(α) της αρνητικής εμπειρίας των εξ αποστάσεως εξετάσεων στην περίοδο του COVID-19

(β) της ύπαρξης, από έτους περίπου, ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν αν υποκαταστήσουν τον/την εξεταζόμενο/η με καλά αποτελέσματα

(γ) της μη διαθεσιμότητας από τα ΑΕΙ εργαλείων ελέγχου του περιβάλλοντος του/της εξεταζόμενου/ης.

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η προϋπόθεση του αδιάβλητου των εξετάσεων που τίθεται από το νόμο 4597/2022 και την εγκύκλιο 577/25-1-2024 ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξ αποστάσεως διαξαγωγή τους, δεν πληρούται.