Ποια Πανεπιστήμια τάχθηκαν υπέρ των εξετάσεων με διαδικτυακά μέσα

Υπέρ των διαδικτυακών εξετάσεων τάχθηκαν το ΕΚΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κατά των διαδικτυακών εξετάσεων τάχθηκε το Πανεπιστήμιο Πάτρας γιατί δεν κατοχυρώνεται το αδιάβλητο, μαζί και τέσσερις σχολές του ΕΜΠ (Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΣΕΜΦΕ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Σχολή HMMY), σε στάση αναμονής είναι το Πάντειο.