17/5 Τεράστιος αριθμός εισακτέων στα Οικονομικά Τμήματα

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Στα παρακάτω 63 τμήματα που ανήκουν μόνο στο 4ο ΕΠ έχουμε 16353 εισακτέους!!!
Αλφαβητικά:

και σε φθίνουσα σειρά :