κ. Κεραμέως το 10% αδικεί τους υποψηφίους από τα ΓΕΛ.

Last updated on February 7th, 2021 at 01:44 pm

Το άρθρο 4Γ του νομοσχεδίου που κατατέθηκε (σήμερα 2/2/2021 συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων)  στη Βουλή  για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναφέρει:  “Στα ΓΕΛ ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου.  Και στα ΕΠΑΛ : “Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας” .
Το 10% για τα ΓΕΛ είναι πολύ  μικρό. Στο Μηχανογραφικό του 2021 τα τμήματα στο 1ο ΕΠ είναι 148, στο 2ο ΕΠ 245, στο 3ο ΕΠ 147 και στο 4ο ΕΠ 170. Το 10% μεταφράζεται σε 15 τμήματα  για το 1ο ΕΠ, 25  για το 2ο ΕΠ, 15  για το 3ο ΕΠ και 17  για το 4ο ΕΠ. Για το 1ο ΕΠ: Τα Παιδαγωγικά τμήματα είναι 18, τα Φιλολογικά 20 Δηλαδή αν κάποιος υποψήφιος/α θέλει να γίνει εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διεκδικήσει και τα 38 τμήματα.
Για το 2ο ΕΠ : Επειδή έχει 245  εκ των οποίων μόνο τα 98 ανήκουν μόνο στο 2ο ΕΠ το 10% νομίζω ότι είναι οριακό. Το  15%  θα ήταν η βέλτιστη λύση
Για το 3ο ΕΠ: Έχουμε 7 Ιατρικές,  2 Οδοντιατρικές, 3 Φαρμακευτικές, 9 Νοσηλευτικές  & 5 Φυσικοθεραπείες σύνολο  26. 
Στο 4ο ΕΠ:  Τα οικονομικά τμήματα που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 4ο ΕΠ είναι 63!!!
Συμπέρασμα : Το 10% που προβλέπει ο νόμος είναι πάρα πολύ μικρό και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και αδικίες ειδικά στο 1ο, 3ο και 4ο ΕΠ.  Το ποσοστό πρέπει να είναι 20% όπως και στα ΕΠΑΛ . Νομίζω ότι  ποσοστό 20% είναι η βέλτιστη λύση και καθιστά το 2ο  Μηχανογραφικό εντελώς περιττό . Σε καμία περίπτωση  το ποσοστό για τα ΓΕΛ δεν μπορεί να είναι κάτω από 15%.

Καλοδήμος Δ. Φυσικός, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθ/θας, Διαχειριστής sep4u.gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com