Στα ΓΕΛ ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%!

Στο άρθρο 4Γ του Νομοσχεδίου για το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναφέρει: “Στα ΓΕΛ ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου.  Και στα ΕΠΑΛ : “Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας” . Το 10% για τα ΓΕΛ είναι πολύ  μικρό. Στο Μηχανογραφικό του 2021 τα τμήματα στο 1ο ΕΠ είναι 148, στο 2ο ΕΠ 245, στο 3ο ΕΠ 147 και στο 4ο ΕΠ 170. Το 10% μεταφράζεται σε 15 τμήματα  για το 1ο ΕΠ, 25  για το 2ο ΕΠ, 15  για το 3ο ΕΠ και 17  για το 4ο ΕΠ.  H άποψη μου είναι ότι το ποσοστό πρέπει να είναι 20% όπως και στα ΕΠΑΛ . Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 15%. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω θα εφαρμοστούν, αν τελικά δεν αλλάξουν, το 2022)

Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος Φυσικός, ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθ/θας, Διαχειριστής sep4u.gr

1 σκέψη στο “Στα ΓΕΛ ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%!

 1. Καλημερα σας θα ηθελα να μου πειτε για το αν η ΕΒΕ θα ισχυει και γι αυτους που θα δωσουν φετος με το 10% διαβασα το παρακατω κειμενο:Τι θα ισχύει για την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

  Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν:

  α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό:

  αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και
  ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση.

  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 4Γ μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ..

  β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ..

  γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου ΕΠΑ.Λ. και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.