27/5 Με ποια μαθήματα εισάγονται στα Ελληνικά ΑΕΙ οι Κύπριοι μαθητές

cypros_ plaisia_prosvasis_2020

Υπάρχουν 33 διαφορετικά πλαίσια με πολλαπλάσιους συνδυασμούς!!!
Παρατηρήσεις:
-Στο σύνολο των τμημάτων Μηχανικών (εκτός Χημικών Μηχανικών) και Μαθηματικών υπάρχουν 3 βασικά μαθήματα : Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά & Φυσική. Η Χημεία είναι μάθημα επιλογής (πλαίσιο 19) . Στους Αρχιτέκτονες μάλιστα η Χημεία δεν υπάρχει ούτε σαν μάθημα επιλογής. Το 4ο μάθημα στο πλαίσιο 19 επιλέγεται από τα: :
 Χημεία
 Βιολογία
 Πληροφορική
 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο ή Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)
 Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.)
-Στα Παιδαγωγικά τα βασικά μαθήματα είναι:Νέα Ελληνικά & Μαθηματικά και επιλέγονται άλλα δύο μαθήματα από τα :
 Αρχαία Ελληνικά
 Ιστορία
 Λατινικά
 Αγγλικά
 Οικονομικά
 Φυσική
 Βιολογία
 Χημεία
 Λογιστική