Η (μη) απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε ερώτημα για τις μετεγγραφές

Στις 9/7/2020 έκανα στο Υπουργείο Παιδείας το παρακάτω ερώτημα:
Στο νόμο 4692/2020 για τις μετεγγραφές αναφέρεται:
Άρθρο 74 :Λόγοι αποκλεισμού
Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού  πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:
α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν, Πως ορίζεται ο “ανώτατος χρόνος σπουδών” π.χ. στη Νομική που είναι τέσσερα χρόνια ποιός είναι ο “ανώτατος χρόνος σπουδών “;

Ευχαριστώ πολύ!

Σας ενημερώνουμε ότι το έγγραφο που αποστείλατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρωτοκολλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τα εξής στοιχεία:

Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 88883
Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 09/07/2020
Θέμα: ανώτατος χρόνος σπουδών

Σήμερα μετά από 35 ημέρες, και αφού έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων,   το Υπουργείο Παιδείας μου έστειλε την παρακάτω απάντηση:
Καλησπέρα σας,

Σε απάντηση του από 9-6-20 ερωτήματος σας, σας ενημερώνουμε ότι τα θέματα μετεγγραφών ρυθμίζονται βάσει του νόμου 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020).
Για τη διευκρίνιση και την αποσαφήνιση των αναφερομένων στο νόμο θα ακολουθήσουν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκύκλιοι.

Με εκτίμηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι ΔΕΝ γνωρίζει πως ορίζεται ο “ανώτατος χρόνος σπουδών” .  !!!

5 thoughts on “Η (μη) απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε ερώτημα για τις μετεγγραφές

 1. Η σχετικη εγκυκλιος που αφορα το θεμα των μεταγγραφων για αδερφια που βρισκονται μετα το ν χρονων σπουδων ποτε θα εκδοθει?

 2. Θα ήθελα να με διαφωτίσετε σχετικά με τις μετεγγραφές. Η μεγάλη μου κόρη σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Ρέθυμνο 2ετης. Η μικρή μου κόρη εισήχθη φέτος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στη Μυτιλήνη. Που θα μπορέσει να μετεγγραφεί? Στο Ρέθυμνο ή στην Αθήνα?
  Φιλικά

   • Κύριε καλοδημο περάσεις στο παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης Βόλου και θα ήθελα να πάρω μεταγραφή για το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου είναι η Λαμία πληρούμε βέβαια τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια γνωρίζετε εάν θα μπορέσω να μεταγραφώ στη Θεσσαλονίκη

    • O νόμος εφαρμόζεται για πρώτη φορά και δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com