Αγγλόφωνη Σχολή Ιατρικής στο ΑΠΘ

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ – 24/10/2020 (σελ. 55)

Αγγλόφωνη Σχολή Ιατρικής στο ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μπαίνει στην κούρσα της διοργάνωσης προπτυχιακών προγραμμάτων για αλλοδαπούς

Της Μάρνυς Παπαματθαίου

Νέα «μίνι» Ιατρική Σχολή στα αγγλικά ετοιμάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μπαίνοντας στην κούρσα της διοργάνωσης προπτυχιακών προγραμμάτων για αλλοδαπούς, τα οποία και ανοίγουν τις πόρτες των ελληνικών ΑΕΙ στον κόσμο.
Ενώ λοιπόν το θέμα των Ιατρικών Σχολών στη χώρα μας (με τη σχετική ζήτηση στα ύψη) έρχεται κατά καιρούς στη δημοσιότητα κυρίως από τις ανεπιτυχείς προσπάθειες ιδιωτικών κολεγίων να φτιάξουν προγράμματα για τις Επιστήμες της Υγείας, η νέα πρόταση έρχεται τώρα από τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Με τα ελληνικά ΑΕΙ να επιχειρούν να εξαγάγουν τεχνογνωσία και στο εξωτερικό.
Υποτροφίες. Το πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ που θα προσφέρεται από την επόμενη χρονιά στα αγγλικά για φοιτητές από το εξωτερικό θα ακολουθεί τα μαθήματα και τις παραδόσεις του ελληνικού προγράμματος, καθώς η σχολή του για την Υγεία είναι από τις περιζήτητες, με βάσεις εισαγωγής υψηλές. Θα στηρίζει όμως και την ίδια την Ιατρική Σχολή του για τους έλληνες φοιτητές. Κι αυτό γιατί θα περιέχει και δυνατότητα υποτροφιών φοίτησης σε φοιτητές του ελληνόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής βάσει οικονομικών κριτηρίων, καθώς και πρόγραμμα υποτροφιών μετεκπαίδευσης («βάση αριστείας») σε κέντρα ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αποφοίτους του ελληνικού προγράμματος σπουδών.
Η ίδρυση του αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής περνάει από τη Σύγκλητο του ιδρύματος την ερχόμενη Τετάρτη και στη συνέχεια στέλνεται στην ανώτατη Αρχή για τα πανεπιστήμια (τη μετεξέλιξη της πρώην ΑΔΙΠ) για να προχωρήσει στην τυπική διαδικασία συγκρότησής του.
Ηδη, ωστόσο, τα μέλη του ιδρύματος επεξεργάζονται προτάσεις, όπως λέει και ο πρύτανής του Νίκος Παπαϊωάννου στα «ΝΕΑ», για να αποτελέσει το πρόγραμμα μια γέφυρα με το εξωτερικό και να γίνει το όχημα για τη μεταφορά και την προβολή της τεχνογνωσίας και του κύρους του εκτός της χώρας μας.
Μάλιστα, το πρόγραμμα σπουδών της νέας σχολής θα περιλαμβάνει διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών.
Με αυτά τα δεδομένα, μέχρι τα Χριστούγεννα, οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ φιλοδοξούν να έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προβολής του στο εξωτερικό, ώστε την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά να υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές του.

Διαδικασίες ίδρυσης. Οι ειδήσεις που έμαθαν «ΤΑ ΝΕΑ» για τις διαδικασίες ίδρυσης του νέου προπτυχιακού προγράμματος είναι οι παρακάτω:

Τα δίδακτρα για τους αλλοδαπούς φοιτητές του θα είναι 12.000 ευρώ ετησίως.

Κάθε χρόνο θα γίνονται δεκτά έως 60 άτομα, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός τους να φτάσει τους 360 όταν θα ολοκληρώσει το σύνολο των 6 ετών λειτουργίας του που είναι και το σύνολο των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στη σχολή και στο ίδρυμα. Θέτοντας αυτούς τους αριθμούς βέβαια η Σχολή Ιατρικής δίνει στο υπουργείο Παιδείας ένα «μήνυμα» για το πόσους εισακτέους μπορεί να εκπαιδεύσει επαρκώς ετησίως (καθώς με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις εισάγονται στα προγράμματα της σχολής κάθε χρόνο τουλάχιστον οι διπλάσιοι).
Το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα αφορά τη διδασκαλία και μετάδοση στους φοιτητές των γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
Σκοποί του «η καλλιέργεια της εξωστρέφειας του τμήματος ιατρικής επιστήμης σε φοιτητές από όλο τον κόσμο και η διεθνής προβολή της χώρας μας τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πολιτιστικό πεδίο».
Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει από δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις (κληροδοτήματα, πόροι από ερευνητικά έργα ή προγράμματα και ίδιοι πόροι του ιδρύματος) και θα γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του (ΕΛΚΕ).

Ο προϋπολογισμός του ανά έτος σπουδών υπολογίζεται στα 720.000 ευρώ και ο ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου έτους λειτουργίας υπολογίζεται στα 4,2 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει και τις υποτροφίες σε φοιτητές και απόφοιτους του ελληνόφωνου προγράμματος σπουδών, ενίσχυση των υποδομών καθώς και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Ιατρικής, εξαντλώντας ετησίως τα ταμειακά αποθέματα, την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση των φοιτητών, τις αμοιβές του διδακτικού προσωπικού και τέλος τα πάγια έξοδα λειτουργίας του προγράμματος.

ΠΛΑΙΣΙΟ /ΤΙΤΛΟΣ

Ποιοι θα γίνονται δεκτοί

Κριτήρια επιλογής των αλλοδαπών εισακτέων του προγράμματος θα είναι τα παρακάτω: Αλλοδαποί πολίτες οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής και να προσκομίσουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τους παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν. Επίσης οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να είναι σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστον 79/120).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν διαδικτυακές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την εισαγωγή τους στα προγράμματα της σχολής και τέλος θα υπάρχει αξιολόγηση του βιογραφικού τους ή και συνέντευξη.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι έξι χρόνια, οι φοιτητές του θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και οι έλληνες φοιτητές, θα περιλαμβάνει πρακτική κλινική και εργαστηριακή άσκηση, καθώς, για όσους το επιθυμούν, και δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Σχολιάστε

three × two =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here