Τα τμήματα με το μεγαλύτερο ποσοστό πρώτης προτίμησης στις Πανελλαδικές 2020

Last updated on February 8th, 2021 at 01:59 pm

Η ελκυστικότητα των τμημάτων  έχει υπολογιστεί ως ποσοστό των υποψηφίων που δήλωσαν το Τμήμα ως 1η προτίμηση επί του συνόλου των υποψηφίων που το δήλωσαν.  Ο τρόπος αυτός υπολογισμού της ελκυστικότητας χρησιμοποιείται στις Εκθέσεις Αυτοαξιολόγησης  των Πανεπιστημίων.
Στο 37% των τμημάτων το ποσοστό είναι κάτω από 10%.
Το 90% των 100 πρώτων τμημάτων με το μεγαλύτερο ποσοστό 1ης προτίμησης είναι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το τμήμα με το μεγαλύτερο ποσοστό 1ης προτίμησης εκτός Αθήνας & Θεσσαλονίκης είναι το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Ηράκλειο.

πατήστε εδώ

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com