Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια στην αξιολόγηση της webometrics

https://www.webometrics.info/en/europe/greece

Στη συνολική βαθμολογία πρώτα είναι στις 21 πρώτες θέσεις είναι τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και στη θέση 22 το Αμερικάνικό Κολλέγιο. Η πλήρης λίστα εδώ: webmetr_all
Όμως στο δείκτη απήχησης (Impact Rank) στη θέση 18 και 19 είναι δύο Κολλέγια, στη θέση 20 το Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου και στη θέση 21 το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας . Η πλήρης λίστα εδώ : webmetr-impact
Επίσης στο δείκτη της αριστείας (Excellence Rank) το Αμερικάνικο Κολλέγιο είναι στη θέση 21 και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας στη θέση 22. Η πλήρης λίστα εδώ: webmetr-Excellence Rank
Τα Κολλέγια είναι στην τελευταία θέση στο δείκτη Openness Rank . Η πλήρης λίστα εδώ: webmetr-Openness Rank

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν ( πηγή ) :

Απήχηση – Ορατότητα (ImpactRank) : Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (OpennessRank). Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου τους έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου  προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.

Αριστεία (ExcellenceRank) . Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της τελευταίας πενταετίας  σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.